Omarm de digitalisering! 5 goede redenen

Roger Tan 29/09/2015

De invloed van digitalisering op onze maatschappij is een niet meer te stoppen vloedgolf.

omarm-digitalisering-01

Een van de internetpioniers, Marc Andreessen, constateerde in 2011 al dat software de hele wereld overneemt. Inmiddels is dit niet meer te ontkennen. Wie had verwacht dat dankzij software de grootste hotelketen ter wereld zou opstaan (AirBnB)? Of het grootste taxibedrijf ter wereld (Uber)?

Ook in onze sector is digitalisering steeds meer onderdeel van ons doen en laten. Soms merk ik bij architecten nog een lichte weerzin hiertegen, “het zal mijn tijd wel duren”. Op veel bureaus liggen er nog overal schetsrollen en soms zelfs een tekentafel, al is dat ook een groot deel nostalgie…

Ik pleit ervoor om met volle overtuiging de digitalisering te omarmen, en bij Broekbakema doen we dat ook. Hiervoor zijn 5 goede redenen:

1. Efficiency

In de huidige markt voor architectuur heerst een bikkelharde concurrentiestrijd. Een gevolg hiervan is dat honoraria continu onder ongelooflijk hoge druk staan. Het is niet vreemd om slechts 50% van het honorarium te krijgen in vergelijking met de “Standaard Regeling” van vroeger. Om dan nog steeds in te kunnen staan voor een hoogwaardige dienstverlening is een flinke sprong in efficiency nodig. Digitale methodieken zoals BIM en 3D modelleren helpen ons daarbij, gekoppeld aan professioneel projectmanagement.

2. Snelheid en wendbaarheid

Ik merk dat in onze maatschappij een hoge snelheid van handelen de norm is, en tijd voor contemplatie een luxe. Dat zie je ook in bouwprojecten, zodra het groene licht eenmaal is gegeven willen opdrachtgevers dat het ontwerp eerder gisteren dan vandaag klaar is. En tegelijkertijd moet je als ontwerper om kunnen gaan met veranderende eisen die flexibel moeten worden meegenomen. Wie had bijvoorbeeld verwacht dat we gedurende een project het gebouw plotseling aardbevingsbestendig zouden moeten maken? Nieuwe digitale projectmanagement en communicatie tools zoals basecamp, lync, en yammer zorgen ervoor dat je team continu feeling blijft houden met ontwikkelingen in verschillende projecten. Ook als ze meer op pad zijn dan op kantoor. En natuurlijk is alles cloud based, zodat je niet hoeft te wachten tot je weer “op kantoor” bent om toegang te krijgen tot de informatie die je nodig hebt.

3. Van gesloten naar open organisatie

Organisaties van nu zijn geen gesloten eenheden meer, maar staan midden in een netwerk van andere adviseurs, opdrachtgevers, bevriende partijen. Zeker in de architectensector, met een gemiddelde grootte van slechts 3 FTE (!), is dit het geval. Als je onderdeel uitmaakt van een netwerk, is het van levensbelang om transparantie te bieden in de drijfveren, werkwijze en expertise van je organisatie. Hiervoor staan allerlei nieuwe communicatievormen paraat zoals twitter, linkedin, facebook, instagram etc, naast een website die meer moet zijn dan een plaatjesboek met mooie foto’s van gebouwen. Hoewel elk medium zijn eigen tone of voice kent, is de trend duidelijk: niet meer zenden, maar waardevolle interactie en publieke bijdragen aan discussie.

4. Aantrekkelijke werkgever

Als werkgever in de architectuur zijn we de afgelopen jaren verwend met een nog steeds gigantische toevloed van architecten op een relatief klein aantal banen. Maar tijden kunnen en zullen veranderen, en er is volgens mij ook een breder belang: De generatie jongeren die nu in de schoolbanken zit en haar keuze nog moet maken, moeten we ook zien aan te spreken met moderne werkwijzen, arbeidsvoorwaarden en flexibiliteit, aansluitend op de behoefte van deze generatie en hoe ze nu al met elkaar communiceren. Snel, gebruikmakend van de nieuwste tools, meer gericht op direct messaging dan traditioneel email. Werk en privé lopen naadloos in elkaar over, en ze zijn op zoek naar een omgeving die hen prikkelt en hierin ondersteunt.

In de tech industrie is het al normaal dat een team van 24 man verspreid is over 3 continenten en toch resultaatgericht samenwerkt. Is het niet eens tijd om de “Nieuwe Werken omgevingen” waarin we zo goed zijn om die voor onze klanten in te richten, ook eens toe te passen in onze eigen bureaus?

5. Beter ontwerpen

Er komen steeds meer tools beschikbaar waarmee we beter kunnen ontwerpen. Het gaat bijvoorbeeld om het maken van een betere afweging tussen energie performance van een gebouw en de extra kosten die een specifieke maatregel zoals een dakoverstek met zich meebrengt. Software zorgt ervoor dat deze afweging in het ontwerpproces niet meer op basis van vuistregels gebeurt, maar dat de impact van een keuze real-time (!) inzichtelijk is. En zo zijn er nog vele tools en apps beschikbaar en in ontwikkeling die het ontwerpproces verbeteren en accelereren.

Tot slot

Ik ben ervan overtuigd dat alleen een bureau wat de expertises van mensen cultiveert en op allerlei digitale manieren ondersteunt en versterkt, een onderscheidende rol kan blijven spelen in de digitale toekomst van onze sector. Dit brengt veel nieuwe mogelijkheden, maar vraagt ook om een andere werkwijze en nieuwe competenties van de mensen in het team. Welke? Dat lijkt me een mooi onderwerp voor een volgend blog.

 

 

 
Reacties